Laatst bijgewerkt: 25 november 2019

Dit is de Privacyverklaring van Born05 B.V. (hierna: ‘Born05’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Deze verklaring legt uit hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die wordt verkregen via ons platform dat beschikbaar is op Reisinspiratie.cmnty.com (hierna: 'Platform'). Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die wij ontvangen, beschermd wordt en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u zich inschrijft op ons Platform, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals: voornaam, e-mailadres, adres, geslacht, leeftijd en informatie die u op het platform verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot, forumberichten.

Wij gebruiken deze gegevens om u informatie te verstrekken over wat er op het Platform gebeurt. Bovendien kunnen wij deze informatie gebruiken om op uw vragen of verzoeken te reageren. Gegevens en informatie worden verzameld en bewaard voor de duur van het onderzoek. Sommige delen van deze informatie worden beschouwd als gevoelige persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt alleen door ons verzameld met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen informatie ook anonimiseren of pseudonimiseren voor analysedoeleinden. Anonimiseren betekent dat het niet langer mogelijk is om u te identificeren op basis van de informatie die wij voor onze analyse gebruiken.

VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van ons onderzoek. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere gebruikers of derden verstrekken, behalve zoals hieronder beschreven:

De gegevens die u verstrekt, worden verwerkt door CMNTY Corporation als aanbieder van dit platform.

Wij kunnen samenwerken met overheids- en wetshandhavingsfunctionarissen of privépartijen in verband met het naleven en handhaven van wet- en regelgeving. Wij kunnen informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of privépartijen, wanneer wij het naar eigen goeddunken noodzakelijk of passend achten: (i) om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen); (ii) om onze (intellectuele) eigendommen, rechten en veiligheid en de eigendommen, rechten en veiligheid van een derde of het publiek in het algemeen te beschermen; en (iii) om elke activiteit te stoppen die wij als illegale, onethische of wettelijk verboden beschouwen.

Informatie die wij van u als gebruiker verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, wordt als een bedrijfsmiddel beschouwd en zal dienovereenkomstig worden behandeld.

GEBRUIKERSRECHTEN

U hebt het recht om ons gratis om een rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Ditzelfde e-mailadres kan ook worden gebruikt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u ons een dergelijk verzoek stuurt, kunnen wij u uit veiligheidsoverwegingen vragen om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs te sturen, waarna uw BSN-nummer onleesbaar wordt gemaakt.

Afgezien van het bovenstaande kunt u altijd een overzicht krijgen van uw eigen persoonlijke gegevens en persoonlijke instellingen en deze indien nodig aanpassen door in te loggen en uw accountinstellingen aan te passen.

Als wij een van de bovengenoemde verzoeken niet inwilligen, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of hoger beroep in te stellen bij de rechtbank.

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, actuele en machine leesbare vorm te verkrijgen als u deze aan een andere partij wilt overdragen.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Born05 voldoet aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die Google verzamelt (zie sectie COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS) wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt dat de volgende SafeHarbor-principes in overeenstemming zijn met het SafeHarbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij nemen redelijke administratieve, fysieke en elektronische maatregelen om de informatie die wij van of over u verzamelen (inclusief uw persoonlijke en bedrijfsinformatie) te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Houd er rekening mee dat de beveiliging van uw persoonlijke en organisatorische informatie ook afhankelijk is van de bescherming van uw account. Geef de aanmeldingsgegevens van uw account niet door aan onbevoegden. Zorg er ook voor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

COOKIES EN GOOGLE ANALYTICS

Dit platform maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van ons Platform, om u een betere ervaring van ons Platform te geven en een sneller en eenvoudiger gebruik van ons Platform te garanderen.

Wij hebben de volgende Google-cookies geïmplementeerd:

  • Google Display Netwerk Impression Reporting
  • Demographics and Interest Reporting
  • DoubleClick DART Cookies

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op ons Platform weer te geven. De cookies van Google maken het mogelijk om advertenties aan gebruikers te tonen op basis van eerdere bezoeken aan ons platform en andere sites op het internet.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van DART-cookies door de privacyverklaring van Google Ad en Content Network te bezoeken. Andere cookie-instellingen kunnen in uw browser worden geregeld. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u aan de instructies te volgen en / of de Help-functie van uw browser te gebruiken om de gewenste cookie-instellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen mogelijk niet alle functies van ons Platform kunt gebruiken wanneer u strengere cookie-instellingen gebruikt.

Wij respecteren Do Not Track-verzoeken en plaatsen geen cookies, gebruiken geen advertenties en volgen gebruikers niet wanneer een DoT Track (DNT) browsermechanisme aanwezig is.

HYPERLINKS VAN DERDEN

Dit platform kan links naar websites van derden bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden en Born05 aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij adviseren u daarom om de privacyverklaring te raadplegen van alle websites die u bezoekt.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Alle informatie die via ons platform wordt verzameld, valt onder deze privacyverklaring. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd herzien. Als wij een wijziging aanbrengen in deze Privacyverklaring die, naar eigen goeddunken, materieel is, zullen wij proberen u op de hoogte te brengen van die wijzigingen door ze op ons Platform te plaatsen en / of door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en wij zullen de "Laatst bijgewerkte datum" hierboven bijwerken om aan te geven wanneer die wijzigingen van kracht gaan. Door toegang te blijven houden tot ons Platform of deze te gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn gegaan, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene Privacyverklaring.

VRAGEN EN CONTACT

Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op via: [email protected].

Born05 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende registratienummer: 30250392

Cookies

Born05 uses cookies to serve content and ads to make the experience you have with us more interesting. Being in the advertising business ourselves, we hope you understand that your information is shared with third parties for advertising & analytics.